Nordafrika i fokus – Cirka 50 år efter pingstdagen nådde vittnesbördet om den uppståndne Jesus till Nordafrika. Det kom dit genom enkla och trovärdiga människor som hade upplevt en total förvandling i sina liv genom Guds kärlek och den Helige Andes kraft. Det började med små husförsamlingar. Från man till man, från granne till granne och från affärsman till affärsman spreds Guds ord som en löpeld över  Numidia ( nuvarande Libyen Tunisien Algeriet och Marocko ). Det hedniska samhället och den romerska makten gjorde allt vad de kunde för att stoppa dessa goda medborgare från att tillbe Gud genom Messias Jesus. Men trots det blev dom bara fler och fler. Det dröjde inte mer än100 år innan församlingen i Karthago (Tunisien ) – Cyrene (Libyen) och Hippo (Algeriet) blev lika stora som i Antiokia, Efesus eller Alexandria. Tyvärr, många stora och allvarliga misstag begicks efteråt. Det största bland de var:
1: att inte översätta bibeln till folkets dåvarande språk ( bremiska )
2: att låta församlingen bli ett verktyg i den kyrko-politiska maktens händer.

När araberna kom till Nordafrika med islam år 670 e.K, fann de en sargad och svag kristendom. Det blev ett lätt byte för den nya religiösa-politiska makten och som sedan utrotade den helt. I över 1300 år var evangeliets budskap på arabiska  tyst i hela Nordafrika. I slutet av 70.talet och i början av 80-talet  började frälsta araber samlas i små husförsamlingar  i huvudstäderna i Tunisien, Algeriet och Marocko. Det stora genombrottet (speciellt i Algeriet) kom i början av 90-talet, när de kristna-arabiska tv-programmen nådde folket. Paulus säger ”Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört ?Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?(Rom10:14-15)

Berättelsen om Ismael i Första Moseboken 21:9-21 är mycket intressant. Där står det i vers 17 att Gud hörde pojken Ismaels rop (gråt i den arabiska bibeln) och gav honom vatten, som ofta i Bibeln är en bild av den helige Ande. Den svåra situationen i arabvärlden just nu är ingenting annat än ett rop efter den helige Ande. Gud hör ropet från Ismaels barn idag och vill sända sitt ord till dem! Hör vi ropet? Gud har gett sin församling försoningens ämbete, för att sprida Hans kärlek och hopp till detta folk genom evangelium.

Vår vision är att:
• Producera och sända TV-program på arabiska över Nordafrika.
• Besöka husförsamlingar i Nordafrika för både undervisning och uppmuntran.
• Besöka kyrkor och bibelskolor i Sverige för att hålla seminarium om “Islams rötter” och informera om behoven i Nordafrika.

De Goda Nyheterna vill vara en kanal för att presentera Evangelium till folket i Nordafrika och ger dem en ärlig chans att ta ställning till Messias Jesus.