Bild1

Mose i Tunisisk dräktBroder Mose växte upp som muslim i Nordafrika och blev frälst i mitten av 70-talet. Mose är framför allt engagerad i produktion av TV-sändningar. Broder Mose är en flitigt anlitad talare i Sverige, med specialinriktning på Islams rötter och att förstå, älska och vittna för muslimer.

Syftet med seminariet ”Islams rötter” är inte att svartmåla eller smutskasta islam, utan att försöka förstå dess bakgrund och komma in i muslimernas religiösa värld för att kunna nå dem med frälsning i Kristus Jesus, Messias.

Vill du boka besök så skicka ett mail till broder Mose, kartago@degodanyheterna.se