Mail: kartago@degodanyheterna.se

Post adress:
De goda nyheterna
Box 70 75
192 07 Sollentuna

Org.nr :802488-7740

Bli vår missionspartner, överför valfri gåva till
Bank Giro: 548-4647