De Goda Nyheterna (DGN) är en ideell förening som har till ändamål att sprida Guds kärlek till det onådda folket i Nordafrika i enlighet med Evangeliet. DGN är en parti-politisk och religiös-samfunds obunden förening. Org.nr: 802488-7740

Vi tror att Gud älskar alla människor oavsett deras religiösa och etniska bakgrund. Guds Ord (Messias Jesus) blev människa för att skapa försoning mellan Gud och alla människor. Joh 1:1-5 och vers 14. Vi tror att människan är en fri varelse som är skapad av Gud  för att tillbe Honom med frihet och övertygelse. Den världkände teologen och filosofen Tertullianus (160-230 är e.Kr) från Kartago/Tunisien sa:
Det är en grundläggande mänsklig rättighet, ett privilegium för arten, att varje människa bör tillbedja enligt sin egen övertygelse.